Our Church History

சென்னை மாநகரில் முதன் முதலாக கட்டப்பட்ட ஆலயம் புனித பிரகாச மாதா ஆலயம். இந்த ஆலயம் போர்த்துக்கீசியரால் கட்டப்பட்டது. வாஸ்கோடகாமா கடல் மார்க்கத்தைக் கண்டுபிடித்த பின் போர்த்துக்கீசிய வணிகர்கள் கடல் வழியாக பிற நாடுகளுக்கு வாணியம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள் கத்தோலிக்க மறையைத் தழுவிய வணிகர்கள் என்பதால் தாங்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் மறை போதகர்களை அழைத்துச் செல்வார்கள். மறைபோதகர்கள் அவர்களுக்குத் திருப்பலி, அருட்சாதனங்கள் நிறைவேற்றுவார்கள். இவ்வாறாக போர்த்துக்கீசிய வணீகக்கப்பல் ஒன்று கி.பி.1500ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 9ம் தேதியன்று லிஸ்பன் நகரிலிருந்து இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டது. இக்கப்பலில் பேதுரு அல்வராஸ் காப்ரால் தலைமையில் பிரான்சிஸ்கன் துறவிகளும் பயணம் செய்தார்கள். அங்கே வியாபரம் செழித்தோங்கியதால் அப்மோசா என்ற கோட்டையை 1511ல் வணிகர்கள் கட்டினார்கள். ஒருமுறை மலாக்காவிலிருந்து இந்தியாவுக்குத் திரும்பும்போது கப்பல் புயல் காற்றினால் சிக்கி அலைக்கழிக்கப்பட்டு அபாயகரமான சூழ்நிலை உருவானது.

அந்நேரத்தில் பிரான்சிஸ்கன் துறவிகளும், மாலுமிகளும், வணிகர்களும் சேர்ந்து அன்னை மரியாவை நோக்கித் தங்களை காப்பாற்றும்படி உருக்கமாகச் செபித்தார்கள். அப்போது திடீரென அவர்கள் கண்களுக்கு ஓர் ஒளி தோன்றியது. அதைப்பார்த்தவுடன் பரவசத்தால் தங்கள் கப்பலை ஒளியை நோக்கித் திருப்பி, தற்போதுள்ள தோமையார் கல்லறைக்கு அருகில் உள்ள மயிலாப்பூர் கடற்கரையை அடைந்தனர். பின்பு அவர்கள் அந்த அபூர்வமான ஒளியை நோக்கிப் பின்தொடர்ந்தார்கள். அவ்வொளியானது அவர்களை ஒரு காட்டுப்பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று மறைந்தது. இந்த அனுபவத்தால் பிரான்சிஸ்கன் துறவிகள் தங்களை ஒளியின் வழியாகக் காப்பாற்றிய அன்னை மரியாவுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் ஓர் ஆலயத்தைக் கட்டினார்கள். இன்றும் இவ்வாலயம் இப்பகுதி மக்களால் காட்டுக்கோயில் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சென்னை மாநகரில் தற்போது இக்காட்டுப்பகுதி மறைந்தாலும் இவ்வாலயத்தின் வரலாறு இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது. இப்பகுதி லஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. போர்த்துக்கீசிய மொழியில் லஸ் என்றால் ஒளி எனப் பொருள்படும். தென் இந்தியாவில் உள்நாட்டுக் கலவரங்கள், இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டபோதும் இவ்வாலயம் நிலைத்து ஓங்கி நிற்கிறது. இக்கோயில் மக்களுக்கு விசுவாசத்தின் சான்றாகவும், நம்பிக்கையின் சின்னமாகவும் திகழ்கிறது. இவ்வாலயம் 1516ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. இவ்வாலயம் அவ்வப்பொழுது பழுதுபார்த்தும், புதுப்பித்தும் பாதுகாக்கப்பட்ட ஆலயமாக உள்ளது. 15-09-2010 ஆம் ஆண்டு இவ்வாலயம் திருத்தலமாக உயர்த்தப்பட்டு மாதாவின் புகழ் உலகமெங்கும் பரவ வழிவகுத்து நிற்கிறது.

அன்னையின் பரிந்துரையால் இறையாசீரையும், அருளையும் நிரம்பப் பெறவும், குறைகள் நீங்கவும், விரும்புவதைப் பெறவும், மகிழ்வோடு வாழவும் இந்தப் பழமையான திருத்தலத்திற்கு வருகைத் தாருங்கள். மகிமை நிறைந்த பிரகாச அன்னையின் வல்லமையான பரிந்துரையால் நிறைவாழ்வு பெற அழைக்கின்றோம்.

All through the 15th century the Portuguese kings and maritime captains had been inspired by two motives in their voyages of discovery to find allies – the “Moors” of North Africa, – and to find an ocean route to the rich spice land of the East. King John II of Portugal devoted himself much to the problems of the new discoveries. In 1482, king ‘Diogo Cao’ sailed as far down as 22 degree south to “Cape Cross”. But the Portuguese still did not know whether it was possible to sail round Africa and reach east. In 1486 King John II gave Bartholomew Diaz the money to build three ships and soon afterwards he set sail on his famous voyage southwards. In 1487 at “Cape Cross” Diaz erected a pillar on Christmas day and rested his ship and men. They were in completely unknown seas, which were shown on old maps as being with monsters, larger than ships with boiling waters, and terrible storms. At the end of the sea was the end the world, so many sailors thought. Indeed, as soon as they put out to sea again, a huge storm arose. For thirteen days, it blew them steadily southwards. They had been driven far, further south out of sight of land. So after the storm had died down Diaz gave order to turn east to try and find the coast again. On 3rd February 1488, he sighted a land. Diaz named it “Cape of Good Hope”. Diaz again set sail his voyage towards India and lost at sea off the Cape that he himself had called the “Cape of Storm”. It was he who first proved the possibility of finding  a sea route to the east.

22ND NOVEMBER , 1497 was the day that four small Portuguese ships led by Vasco-da-Gama in St. Gabriel, crossed a place said to be the Cape of Good Hope and came close  to discovering  something European sailors had sought in vain for many years, a sea route to the richest India, Cathey (China), Cipangu (Japan).

   After rounding the Cape, Vasco-da –Gama, the Portuguese navigator sailed up to the east African coast, and then across the Indian Ocean to India. On 20th May, 1498  Vasco-da-Gama the Portuguese navigator  anchored near Calicut. Thus was established for the first time in history a direct connection between India and modern Europe over the sea. King Emmanuel I of Portugal was so pleased with Vasco-da-Gama’s exploit that he granted him the title of “Dom” and gave him an annual pension of 1000 Crusades.

1500 A.D – FRANCISCAN MISSIONARIES
Soon after Vasco-da-Gama’s discovery, the Portuguese Franciscan monks, who were the original followers of St. Francis of Assisi set to bring the Gospel to India, with eight Franciscan Missionaries, started from Lisbon on 9th March, 1500 and landed in Calicut. In the first years, most of the chaplains and missionaries were Franciscans.

    Among eight Franciscan missionaries , three of them were slain in Calicut on 16th November, 1500. Rest of them arrived at Cochin on the 26th of the same month. Franciscan missionaries further launched in to the sea to bring Good news to the south. One day, sea-farers were perplexed and alarmed as they could not find the sea coast. The Franciscan missionaries appealed to Mother Mary devoutly. On the same night, they were attracted by a light and decided to follow the light and land there. After landing, they approached the light. It preceded them inland to an empty stretch of ground, a forest where the light vanished. On this spot, they built a church in honor of “NOSSA SENHORA DE LUZ” which means “OUR LADY OF LIGHT”. The church was damaged by the Golconda forces from 1662 to 1673. Further it suffered damages when Hyder Ali forces attacked it from 1780 to 1782. This is the history of the Luz church.

  “Luz” is a Portuguese word which means light. This spot was like a forest and even to this day, this church is also known as “kaatukoil” where in Tamil language, it translates to “forest church”. There were Portuguese settlements in and around Mylapore.

ARCHITECTURE
After the name of this church, this place is called Luz in Chennai deriving its name from the Divine light. The architecture of this church is listed as unique by history as follows:

       ‘The existing structure at Luz was built by the Portuguese in 1516. The architecture of the building consists of patterns of gothic arches, Baroque ornamentation compounded with classic European style. The altars are gilded with silver and gold leaves and the ceilings with powder blue Fresco paintings. The building plan resembles the Portuguese style in more than one way. Luz church represents one of the many attempts made by these people to leave their identity in far-off places. The foundation stone of this church is considered to be ‘one of the oldest European monuments in India.’

      This ancient church was raised to the status of a Shrine on 15th August, 2010 and also to the status of a Heritage Monumental Shrine in the city of Chennai. This Heritage status is accorded by the Department of Metropolitan Development Authority as Heritage Building in Tamil Nadu.

Igreja da Luz
Um Marco Histórico e Espiritual
A igreja de Nossa Senhora da Luz, em Luz, Mylapore, é uma parte viva da história e um testemunho glorioso de uma saga maravilhosa, ultrapassando mais de 500 anos (descrito detalhadamente neste folheto).
Escolhidos pela Luz
Á medida que eles se dirigiam em direcção à luz misteriosa que os guiava, ela movia-se, orientando-os para o interior de uma clareira na floresta. Aí a luz desapareceu subitamente, tal como tinha aparecido. Movido e inspirado pelo acontecimento(pela experiência), Pedro Friar, construiu esta igreja nesse mesmo local. A igreja foi dedicada à “Nossa Senhora da Luz”.
Kattu Koil ou “Igreja da Floresta”
Ainda hoje, a igreja, é por vezes referida como Kattu Koil ou Igreja da Floresta, pelos habitantes locais. A floresta desapareceu há muito e a área em torno da igreja é actualmente (agora) uma área de compras, movimentada e com edifícios, na metrópole de Chennai: Mas a importância histórica da igreja é aparente (notória), devido ao facto dessa área se, oficialmente, chamar “Luz”.

Sobrevivendo a tempos atribulados
A Igreja da Luz foi danificada durante a ocupação das forças de Golconda entre 1662 e 1673. Foi também danificada quando Hyder Ali saqueou Luz Santhome entre 1780 e 1782. Mais tarde, a Companhia Oriental da Índia ocupou a paróquia da Luz durante alguns anos. Contudo a igreja sobreviveu a esses tempos atribulados, e hoje, orgulhosamente se mantém como testemunho de fé e esperança para gerações futuras.
No serviço à comunidade
Esta preciosa e linda igreja, construída em 1516 e agora restaurada na sua forma original, serve uma grande e crescente comunidade cristã em e nos arredoresde Mylapore incluindo paroquianos como o Colégio Stella Maris e o Hospital de Santa Isabel. A igreja actualmente, planeia educar crianças pobres e trabalhadoras oferecendo-lhes aulas de noite com a ajuda de professores retirados e no activo, assim como também profissionais que se voluntariaram para ajudar no progresso destas crianças em busca de uma vida melhor. Programas especiais para fortalecer as mulheres da classe social mais pobre da sociedade, que se encontra abaixo do ofício de alfaiate e outras classes baixas, serão acompanhadas pelas premissas da Igreja. A igreja pretende também ajudar fornecendo orientações de carreira, e um local recreativo e de instrução para os jovens da comunidade, com vista a centrarem as suas energias de uma forma mais responsável e construtiva.
Igreja da Luz – uma fascinante jornada pela história 1500 A.D. Iniciada pelo zeloso missionário Franciscano, Friars, embarcou de Lisboa para a Índia na frota de Pedro Álvares Cabral no dia 9 de Março de 1500 A.D.
Desembarcaram em Calicut onde três dos missionários Friars foram mortos a 16 de Novembro de 1500. Os restantes chegaram a Cochin, e aí permaneceram pregandoa palavra de Deus. Uns anos mais tarde navegaram para Sul levando a sua mensagem ainda mais longe e assim começou a história da “Senhora da Luz.”
A Luz de Bethuma
Enquanto viajavam, o seu barco foi bloqueado pela fúria do mar, e os missionários Friars com medo rezaram a Maria Nossa Mãe. Subitamente os seus olhos foram atraídos para uma luz brilhante, que os conduziu em segurança para terra nas margens de Mylapore, no mesmo local das ruínas de “Bethuma”, a antiga casa do apóstolo São Tomás. Mas só se aperceberam disso mais tarde.

Die Luz-Kirche
Ein historisches und spirituelles Wahrzeichen
Die Kirche „Our Lady of Light“ in Luz, Mylapore, ist ein Teil einer lebendigen Geschichte und ein ruhmreiches Zeugnis einer wunderbaren Saga, die sich über mehr als 500 Jahren hinzieht (ausführlich in diesem Merkblatt beschrieben).
Ausgewählt durch das Licht
Als sie sich in Richtung des geheimnisvollen leitenden Lichts bewegten, zog es weg und führte sie landeinwärts auf eine Lichtung im Wald. Hier verschwand das Licht so plötzlich, wie es gekommen war. Bewegt und inspiriert durch diese Erfahrung, baute der Franziskanerbruder Pedro diese Kirche an demselben Ort.
Die Kirche wurde als “Our Lady of Light” geweiht.
Kattu Koil oder die “Waldkirche”
Die Kirche wird noch heute manchmal von der lokalen Bevölkerung als “Kattu Koil” oder ”Waldkirche“ bezeichnet. Der Wald ist längst verschwunden und das Gebiet rund um die Kirche ist jetzt von einem geschäftigen Einkaufsviertel in der Metropole Chennai eingenommen: Aber die historische Bedeutung der Kirche ergibt sich aus der Tatsache, dass das Gebiet offiziell als “Luz”, das portugiesische Wort für “Licht”, bekannt ist.
Unruhige Zeiten überstanden
Die Luz-Kirche wurde während der Besatzung durch Golconda-Kräfte zwischen 1662 und 1673 beschädigt. Ebenso als Hyder Ali Luz Santhome zwischen 1780 und 1782 plünderte. Später besetzte die „East India Company“ das Luzviertel für einige Jahre.
Die Kirche hat jedoch diese unruhigen Zeiten überlebt, und steht heute stolz als ein Zeugnis für Glaube und Hoffnung für die kommenden Generationen.

Im Dienst der Gemeinschaft Dieses schöne Schmuckstück an Kirche, erbaut 1516 und nun wieder in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt, dient einer großen, wachsenden christlichen Gemeinde in und um Mylapore einschließlich Gemeindemitgliedern aus dem „Stella Maris College“ und dem „St. Isabel’s Hospital“. Die Kirche plant jetzt, Kindern unter schlechten Arbeitsbedingungen durch das Angebot von Abendkursen zu helfen. Unterstützt wird dieses Projekt von noch arbeitenden oder pensionierten Lehrern als auch anderen ausgebildeten Fachkräften, die als Freiwillige helfen, diese Kinder Fortschritte in Richtung auf ein besseres Leben machen zu lassen.
Spezielle Angebote gibt es für die Stärkung der Stellung der Frauen aus den ärmeren Schichten der Gesellschaft: angeboten werden Nähen und andere Handwerkskurse in Räumlichkeiten der Kirche.
Die Kirche beabsichtigt ferner zur beruflichen Orientierung, Ausbildung als auch Erholung der Jugend der Gemeinschaft beizutragen, um ihre Energien in eine verantwortliche, konstruktive Richtung zu lenken.
Luz-Kirche – eine faszinierende Reise durch die Geschichte. Angefeuert von missionarischem Eifer machen sich acht Franziskaner-Brüder auf den Weg nach Indien. Von Lissabon geht das Schiff in der Flotte von Pedro Alvares Cabral am 9. März 1500 AD.
Sie landen in Calicut, wo drei der Brüder am 16. November 1500 getötet wurden. Die anderen erreichten Cochin, und ließen sich nieder, um das Wort Gottes zu predigen. Nur wenige Jahre später, fuhren sie nach Süden, um ihre Botschaft weiter zu verbreiten und damit begann die Geschichte von “The Lady of Light”
Das Licht aus Bethuma
Als sie auf dem Schiff unterwegs waren, wütete das Meer, und die Brüder beteten in ihrer Angst zu unserer Lieben Frau.
Plötzlich wurden ihre Augen von einem hellen Licht angezogen, welches sie sicher ans Ufer von Mylapore führte, am selben Ort der Ruine von “Bethuma“, dem alten Haus von ST. THOMAS, dem Apostel. Dies aber verstanden sie erst später.

Luz Eglise

Un repère historique et spirituel
L’Église Notre-Dame de la Lumière, Luz, Mylapore, est une partie de la vie glorieuse histoire et un témoignage magnifique saga, couvrant plus de 500 ans (décrite en détail dans cette brochure)
Choisie par la lumière
Comme ils se déplaçaient vers le mystérieux «principe directeur, il s’est éloigné, les amenant l’intérieur des terres pour une clairière dans la forêt. Ici, la lumière soudainement disparu comme il était venu. Motion et inspiré par l’expérience, Frère Pedro, de la célébration de Saint-François, cette église construite sur la même place. L’Eglise a été consacrée à “Notre Dame de la Lumière”.
Kattu Koil ou “forêts Eglise”
L’Église est, aujourd’hui encore, parfois dénommé “Kattu Koil” Ou “des forêts d’Église” par la population locale. La forêt a depuis longtemps disparu et la zone autour de l’église est maintenant un bâtiment dans un quartier commerçant dans la métropole de Chennai: Mais l’histoire de l’église est important du fait que la zone est officiellement appelé “Luz” la traduction portugaise pour “Lumière”.
Survivant temps troublés a été endommagée pendant l’occupation par les forces de Golconda entre 1662 et 1673. Elle a également été endommagé lorsque Hyder Ali a saccagé Luz Santhome entre 1780 et 1782. Plus tard, la Compagnie des Indes orientales a occupé la Luz Parish résidence durant quelques années. L’Église a cependant survécu à ces périodes de troubles, et est aujourd’hui fière – un témoignage à la foi et l’espoir pour les générations à venir.

Au service de la Communauté
Ce beau joyau d’une église, construite en 1516 et restaurée sous sa forme originale, est au service d’une grande, et croissante communauté chrétienne dans la ville et autour de Mylapore, y compris les paroissiens comme Stella Maris College et St. Isabel’s Hospital.
L’Église aujourd’hui a pair projet aider à sensibiliser les pauvres enfants qui travaillent en offrant des cours du soir avec le soutien des enseignants et retraité ainsi que les professionnels qui se sont portés volontaires pour aider ces enfants à faire des progrès et mener une vie meilleure.
Les programmes spéciaux en faveur de l’autonomisation des femmes les plus pauvres de la section de la société sont en cours de couture et l’artisanat d’autres classes seront menées sur l’Eglise locaux.
L’Église a également l’intention d’aider à fournir une orientation professionnelle, de formation et de loisirs pour les jeunes de la communauté d’orienter leurs énergies dans un responsable, de manière constructive.
L’Église Luz un fascinant voyage à travers l’histoire 1500A.D. Tiré par le zèle missionnaire franciscain huit frères mis le cap sur l’Inde de Lisbonne avec la flotte de Pedro Alvares Cabral le 9 Mars 1500 AD. Ils ont atterri à Calicut, où trois des frères ont été assassinés le 16 Novembre 1500. Les autres atteignirent Cochin, et s’installèrent pour prêcher la Parole de Dieu, quelques années plus tard, ils ont navigué vers le sud pour diffuser leur message et, là commença l’histoire de “La Dame de la Lumière”
La lumière de Bethuma
Lorsqu’ils voyageaient leur navire fut victime de la colère des mers, et les frères dans leur peur prié à Notre Mère Marie. Soudain, leurs yeux furent attirés vers une lumière vive qui les a conduit en toute sécurité à terre sur les rives de Mylapore, au même endroit que la ruine de «Bethuma», l’ancienne maison de St.Thomas l’Apôtre. Cela, ils ne le comprendraient que plus tard.